Activități de promovare a patrimoniului

Patrimoniul dacic din zona Munților Orăștiei a fost și este insuficient promovat în raport cu importanța sa istorică. Majoritatea cetăților dacice, deși înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, nu beneficiază de mijloace minime de informare destinate vizitatorilor. Nu există monografii sau sau alte lucrări destinate publicului larg, semnalizarea siturilor este aproape inexistentă și nu există posibilitatea de a beneficia de ghidaj autorizat.

Fundația Dacica își propune să compenseze aceste lacune prin programe punctuale și manifestări periodice destinate publicului de toate vârstele pentru ca cei interesați să poată beneficia de informații științifice corecte care să le permită să conștientizeze importanța acestor situri.

Principalele activități desfășurate în acest sens de Fundația Dacica sunt:

  • programe cultural-educative pe tema patrimoniului dacic din Munții Șureanu destinate turiștilor și comunității locale și organizate în parteneriat cu Pensiunea Dacica (Ziua Cetății Dacice Piatra Roșie, Ziua monumentelor UNESCO, Ziua mondială a monumentelor și siturilor, miniconferințe tematice, ghidaje de specialitate)
  • activități educative cu copiii de la școlile din apropiere
  • realizarea și întreținerea site-ului de internet dedicat cetății dacice Piatra Roșie, www.piatra-rosie.ro (aflat momentan în reconstrucție)
  • amenajarea căilor de acces spre cetatea Piatra Roșie (amenajarea punții peste Valea Alunului, semnalizarea traseului turistic din Valea Alunului până în cetate)http://piatra-rosie.ro/
  • realizarea de panouri, broșuri și pliante de popularizare a sitului UNESCO „Cetățile dacice din Munții Orăștiei”

Evenimente

Activități pentru copii

Turism cultural

Informare și semnalizare