Activități de protejare a patrimoniului istoric

Fundația Dacica monitorizează permanent situația monumentelor istorice de epocă dacică din punctul de vedere al stării de conservare, dar și felul în care acestea sunt administrate de autoritățile abilitate și modul în care este concepută și aplicată legislația în domeniul gestionării și protejării patrimoniului.

Fundația Dacica este singura organizație non-guvernamentală din România, cu activitate în domeniul patrimoniului, membră a rețelei internaționale World Heritage Watch care sprijină UNESCO în obținerea de informații complete și exacte despre situația siturilor din Patrimoniul Mondial și informează publicul cu privire la amenințările la adresa moștenirii comune a umanității.

Atunci când situația a impus-o, Fundația Dacica s-a implicat în mod direct în acțiuni de punere în siguranță a unor edificii aflate în pericol de degradare.