Fundația Dacica

Fundația Dacica a luat ființă în anul 2009 în satul Alun, comuna Boșorod, jud. Hunedoara. Scopul său principal îl reprezintă cercetarea, protejarea și promovarea patrimoniului de epocă dacică.

Obiectivele fundației

Obiectivele pe care Fundația și le propune pentru realizarea scopului său sunt:

 

 • desfășurarea de proiecte de cercetare în domeniul istoriei vechi, al arheologiei și al ramurilor conexe;
 • organizarea de programe micro-academice în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, dedicate studenților și tinerilor cercetători;
 • organizarea de manifestări științifice și culturale naționale și internaționale;
 • desfășurarea de activități de promovare/informare în domeniul patrimoniului arheologic;
 • organizarea de activități de cercetare etnografică și promovare a tradițiilor locale;
 • organizarea de activități civice: tabere, acțiuni de ecologizare, campanii de informare, expoziții, spectacole;
 • desfășurarea de activități publicistice și editoriale;
 • organizare de activități socio-culturale, de cunoaștere și protejare a naturii, turistice, sportive;
 • acordarea de burse, premii și distincții;
 • atragerea și utilizarea, în condițiile legii, de surse de finanțare și resurse, sub formă de donații, sponsorizări, subvenții, subscripții, cotizații, contribuții ș.a.
 • desfășurarea de activități productive în scopul susținerii cheltuielilor implicate în realizarea scopului Fundației;
 • comercializarea de materiale informative inclusiv prin puncte de desfacere proprii;
 • promovarea colaborării cu diferite organizații și instituții interesate în scopul Fundației.

În vederea realizării obiectivelor sale, Fundația a înființat Centrul de Studii al Fundației Dacica, ce reunește toate acțiunile cu caracter științific desfășurate sub egida Fundației și finanțate de aceasta. De asemenea, a fost înființată societatea comercială Pensiunea Dacica, al cărei scop îl reprezintă administrarea unei părți a patrimoniului imobiliar al Fundației, desfășurarea de activități de turism cultural și asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea programelor Centrului de Studii. Proiectele editoriale ale Fundației Dacice se desfășoară în parteneriat cu Editura Dacica. Atât Centrul de Studii, cât și Pensiunea și Editura își au sediul în Campusul Dacica, ce reprezintă o parte a bazei materiale a Fundației Dacica.

Cine suntem

Dan Romalo

Sponsor fondator

N. 1923, Sinaia. Inginer, fizician, pasionat de istorie antică și numismatică. Iubitor al civilizației dacice, pe care a cercetat-o cu pasiune în ultimele decenii. După al Doilea Război Mondial a salvat, prin fotografiere, imaginile multora dintre celebrele plăci de plumb cu înscrisuri și imagini legate de civilizația dacilor, pe care apoi a încercat să le decripteze.

Autor al volumului „Cronică getă apocrifă pe plăci de plumb?”, al volumul de eseuri autobiografice „Cioburi și așchii”, al povestirii „Marea poveste a lui Iuțius” și editor al „Carnetelor de război” ale tatălui său, Grigore Romalo.

Dr. Aurora Pețan

Președinte

N. 1974, Reghin. Licențiată în limbi clasice, doctor în filologie (2006) și în istorie (2017).

Cercetătoare în cadrul Centrului de Studii al Fundației Dacica și în cadrul Centrului de cercetări interdisciplinare al patrimoniului arheologic mobil și imobil „ArheoTim” din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Domenii de cercetare: istoria, limba și civilizația dacilor, patrimoniul cultural de epocă dacică. Activitate editorială și publicistică.
Autoare a volumului „Sarmizegetusa Regia – redescoperirea cetății” și a altor studii legate de zona capitalei Regatului Dac. Premiul Academiei Române (2006).
Mai multe detalii aici.

Arh. Marian ”Norman” Coman

Vicepreședinte

N. 1965, Bacău. Arhitect, designer, grafician. Absolvent al Institutului de arhitectură „Ion Mincu” (1990). Activitate în proiectare, design interior, grafică și educație artistică. Manager al Pensiunii Dacica și autor al conceptului de amenajare al Campusului Dacica. Inițiator al programelor de educație pentru patrimoniu și educație artistică pentru copiii din satele din zonă, precum și al programelor de turism cultural derulate de Pensiunea și Fundația Dacica.

Acad. Valeria Guțu-Romalo

Fondator

N. 1928, Chișinău. Lingvistă, cu contribuții fundamentale în sintaxa și morfologia limbii române. Este printre cei dintâi care au introdus abordarea structuralistă în lingvistica românească. Autoare a unor volume și studii de specialitate, dar și a unor cărți destinate publicului larg, precum „Corectitudine și greșeală” sau „Aspecte ale evoluției limbii române”. Premiul Academiei Române (1980). Membră de onoare a Academiei Române din 2006.