Activitati

 Fundația Dacica desfășoară următoarele tipuri de activități:1. Activități în domeniul cercetării științifice, coordonate de Centrul de Studii al Fundației Dacica:»   finanțare proiecte de cercetare științifică în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, cu privire la epoca dacică și la aria Munților Șureanu»   finanațare manifestări științifice naționale și internaționale (Simpozionul Național din Valea Alunului)»   finanațare programe micro-academice (Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie)»   finanțare proiecte editoriale universitare (Revista Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie – ReDIVA)»   finanțare publicații științifice (unele în parteneriat cu  Editura Dacica2. Activități de protejare și promovare a patrimoniului dacic»   realizarea de panouri, broșuri și pliante de popularizare a patrimoniului dacic din Munții Șureanu»   amenajarea căilor de acces spre cetatea Piatra Roșie (amenajarea punții peste Valea Alunului, semnalizarea traseului turistic din Valea Alunului până în cetate)»   acțiuni de recuperare de artefacte dacice de la sătenii din zona cetăților dacice și donarea acestora către muzee de profil (donație către MNIT în august 2010, cca 80 de piese metalice întregi sau fragmente).»   luări de poziție în situații de periclitare a patrimoniului dacic din Munții Orăștiei (sesizarea organelor competente în cazul incendierilor din luna mai 2013 din interiorul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia; raportarea unei gropi de braconaj din proximitatea sitului Sarmizegetusa Regia în luna mai 2013)»   elaborarea de documentații și analize cu privire la diverse aspecte (juridice, științifice, administrative, turistice) legate de cetățile dacice»   realizarea și întreținerea site-ului de internet dedicat cetății dacice Piatra Roșie, www.piatra-rosie.ro»   întreținerea paginii de informare și promovare pe Facebook a cetății dacice Piatra Roșie, www.facebook.com/CetateaPiatraRosie »   întreținerea paginii de informare și promovare pe Facebook a cetății dacice Sarmizegetusa Regia, www.facebook.com/SarmiRegia»   acțiuni de ecologizare a cetății dacice Piatra Roșie»   programe cultural-educative cu privire la patrimoniul dacic din Munții Șureanu destinate turiștilor și comunității locale și organizate în parteneriat cu Pensiunea Dacica (Ziua Cetății Dacice Piatra Roșie, Ziua monumentelor UNESCO, Ziua monumentelor istorice, miniconferințe tematice, ghidaje de specialitate)»   drumeții și excursii ghidate la obiective turistice din zonă 3. Activități de conservare și revitalizare a patrimoniului tradițional local»   renovare clădiri țărănești tradiționale din zona Alun-Piatra Roșie»   documentare și promovare tradiții locale 4. Susținerea cercetării arheologice în situri de epocă dacică:»   donație nivelă electronică Leica Sprinter 50 către Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, pentru colectivul de ceretare Cetățile Dacice din Munții Orăștiei (decembrie 2010)»   donație nivelă electronică Leica Sprinter 50 către Asociația Pro Corvina, pentru colectivul de cercetare al cetății dacice Ardeu (aprilie 2011).»   donație de alimente pentru șantierul arheologic de la Grădiștea de Munte (august 2011)»   sponsorizare participare Școala de Vară Internaționalaă de la Aix-en-Provence a unui doctorand în istorie (octombrie 2011)»   sponsorizare cazare și masă a unor doctoranzi pentru șantierul arheologic de epocă dacică Cetatea Zânelor-Covasna și materiale organizare Ziua Porților Deschise (august 2013) 5. Susținerea comunității locale»   activități culturale destinate comunității locale, în special tinerilor și copiilor („Școala Altfel”, activități de 1 iunie)»   fondarea unei biblioteci publice la sediul Centrului de Studii al Fundației Dacica»   crearea de locuri de muncă pentru localnici (4 locuri de muncă create până în prezent, în cadrul Pensiunii Dacica)