PREZENTARE GENERALĂ
Sponsor fondator
Dan Romalo
 
Consiliul de conducere / fondatori
Dr. Aurora Pețan – președinte
Arh. Marian Coman – vicepreședinte
Dan Romalo
Acad. Valeria Guțu-Romalo
 
 
Fundația Dacica a luat ființă în anul 2009 în satul Alun, comuna Boșorod, jud. Hunedoara. Scopul său principal îl reprezintă cercetarea, protejarea și promovarea valorilor ancestrale ale civilizației românești, cu o aplecare specială asupra patrimoniului de epocă dacică.
 
 Obiectivele pe care Fundația și le propune pentru realizarea acestui scop sunt:
»   desfășurarea de proiecte de cercetare în domeniul istoriei vechi, al arheologiei și al ramurilor conexe;
»   organizarea de programe micro-academice în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, dedicate studenților, masteranzilor și doctoranzilor;
»   organizarea de manifestări științifice și culturale naționale și internaționale;
»   desfășurarea de activități muzeale și de promovare/informare în domeniul patrimoniului arheologic;
»   organizarea de activități de cercetare etnografică și promovare a tradițiilor locale;
»   organizarea de activități civice: tabere, acțiuni de ecologizare, campanii de informare, expoziții, spectacole;
»   desfășurarea de activități publicistice și editoriale;
»   organizare de activități socio-culturale, de cunoaștere și protejare a naturii, turistice, sportive;
»   acordarea de burse, premii și distincții;
»   atragerea și utilizarea, în condițiile legii, de surse de finanțare și resurse, sub formă de donații, sponsorizări, subvenții, subscripții, cotizații, contribuții ș.a.
»   desfășurarea de activități productive în scopul susținerii cheltuielilor implicate în realizarea scopului Fundației;
»   comercializarea de materiale informative inclusiv prin puncte de desfacere proprii;
»   promovarea colaborării cu diferite organizații și instituții interesate în scopul Fundației.
 
În vederea realizării obiectivelor sale, Fundația a înființat Centrul de Studii al Fundației Dacica, ce reunește toate acțiunile cu caracter științific desfășurate sub egida Fundației și finanțate de aceasta. De asemenea, a fost înființată societatea comercială Pensiunea Dacica, al cărei scop îl reprezintă administrarea unei părți a patrimoniului imobiliar al Fundației, desfășurarea de activități de turism cultural și asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea programelor Centrului de Studii. Proiectele editoriale ale Fundației Dacice se desfășoară în parteneriat cu Editura Dacica. Atât Centrul de Studii, cât și Pensiunea și Editura își au sediul în Campusul Dacica, ce reprezintă o parte a bazei materiale a Fundației Dacica.