ACTIVITĂȚI
 
Fundația Dacica desfășoară următoarele tipuri de activități:
1. Activități în domeniul cercetării științifice, coordonate de Centrul de Studii al Fundației Dacica:
»   finanțare proiecte de cercetare științifică în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, cu privire la epoca dacică și la aria Munților Șureanu
»   organizare și finanațare manifestări științifice naționale și internaționale (Simpozionul Național din Valea Alunului)
»   organizare și finanațare programe micro-academice (Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru tineri cercetători în Istorie Veche și Arheologie)
»   finanțare proiecte editoriale universitare (Revista Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie – ReDIVA)
»   finanțare publicații științifice (unele în parteneriat cu  Editura Dacica)
 
2. Activități de protejare și promovare a patrimoniului dacic
»   realizarea de panouri, broșuri și pliante de popularizare a sitului UNESCO „Cetățile dacice din Munții Orăștiei”
»   amenajarea căilor de acces spre cetatea Piatra Roșie (amenajarea punții peste Valea Alunului, semnalizarea traseului turistic din Valea Alunului până în cetate)
»   acțiuni de recuperare de artefacte dacice de la sătenii din zona cetăților dacice și donarea acestora către muzee de profil (donație către MNIT în august 2010, cca 80 de piese metalice întregi sau fragmente).
»   luări de poziție în situații de periclitare a sitului UNESCO „Cetățile dacice din Munții Orăștiei” 
»   intervenții directe pentru protejarea patrimoniului (repararea acoperișului de protecție de la turnul cetății dacice de la Tilișca) 
»   elaborarea de documentații și analize cu privire la diverse aspecte (juridice, științifice, administrative, turistice) legate de cetățile dacice
»   realizarea și întreținerea site-ului de internet dedicat cetății dacice Piatra Roșie, www.piatra-rosie.ro
»   programe cultural-educative cu privire la patrimoniul dacic din Munții Șureanu destinate turiștilor și comunității locale și organizate în parteneriat cu Pensiunea Dacica (Ziua Cetății Dacice Piatra Roșie, Ziua monumentelor UNESCO, Ziua monumentelor istorice, miniconferințe tematice, ghidaje de specialitate)
 
3. Activități de conservare și revitalizare a patrimoniului tradițional local
»   renovare clădiri țărănești tradiționale din zona Alun-Piatra Roșie
»   documentare și promovare tradiții locale
 
4. Susținerea comunității locale
»   activități culturale destinate comunității locale, în special tinerilor și copiilor („Școala Altfel”, activități de 1 iunie)
»   fondarea unei biblioteci publice la sediul Centrului de Studii al Fundației Dacica
»   crearea de locuri de muncă pentru localnici (4 locuri de muncă create până în prezent, în cadrul Pensiunii Dacica)
 

Activitati

 Fundația Dacica desfășoară următoarele tipuri de activități:1. Activități în domeniul cercetării științifice, coordonate de Centrul de Studii al Fundației Dacica:»   finanțare proiecte de cercetare științifică în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, cu privire la epoca dacică și la aria Munților Șureanu»   organizare și finanațare manifestări științifice naționale și internaționale (Simpozionul Național din Valea Alunului)»   organizare și finanațare programe micro-academice (Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru tineri cercetători în Istorie Veche și Arheologie)»   finanțare proiecte editoriale universitare (Revista Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie – ReDIVA)»   finanțare publicații științifice (unele în parteneriat cu  Editura Dacica2. Activități de protejare și promovare a patrimoniului dacic»   realizarea de panouri, broșuri și pliante de popularizare a sitului UNESCO „Cetățile dacice din Munții Orăștiei”»   amenajarea căilor de acces spre cetatea Piatra Roșie (amenajarea punții peste Valea Alunului, semnalizarea traseului turistic din Valea Alunului până în cetate)»   acțiuni de recuperare de artefacte dacice de la sătenii din zona cetăților dacice și donarea acestora către muzee de profil (donație către MNIT în august 2010, cca 80 de piese metalice întregi sau fragmente).»   luări de poziție în situații de periclitare a sitului UNESCO „Cetățile dacice din Munții Orăștiei” »   intervenții directe pentru protejarea patrimoniului (repararea acoperișului de protecție de la turnul cetății dacice de la Tilișca) »   elaborarea de documentații și analize cu privire la diverse aspecte (juridice, științifice, administrative, turistice) legate de cetățile dacice»   realizarea și întreținerea site-ului de internet dedicat cetății dacice Piatra Roșie, www.piatra-rosie.ro»   programe cultural-educative cu privire la patrimoniul dacic din Munții Șureanu destinate turiștilor și comunității locale și organizate în parteneriat cu Pensiunea Dacica (Ziua Cetății Dacice Piatra Roșie, Ziua monumentelor UNESCO, Ziua monumentelor istorice, miniconferințe tematice, ghidaje de specialitate) 3. Activități de conservare și revitalizare a patrimoniului tradițional local»   renovare clădiri țărănești tradiționale din zona Alun-Piatra Roșie»   documentare și promovare tradiții locale 4. Susținerea comunității locale»   activități culturale destinate comunității locale, în special tinerilor și copiilor („Școala Altfel”, activități de 1 iunie)»   fondarea unei biblioteci publice la sediul Centrului de Studii al Fundației Dacica»   crearea de locuri de muncă pentru localnici (4 locuri de muncă create până în prezent, în cadrul Pensiunii Dacica)